A NEW GOVERNMENT: DYFODOL LOOKS FORWARD TO THE NEXT FIVE YEARS

With a new Government elected, Dyfodol i’r Iaith will continue to work to ensure a central position for the Welsh language in all policy areas. As the next chapter unfolds, the organisation be aiming to build upon past successes and ensure new gains for the language.

Heini Gruffudd, Dyfodol’s Chair said, “We look forward to working with the new Government to ensure that priority is given to positive work in favour of the Welsh language.”

There will be an opportunity to hear more and to discuss the organisation’s programme over the next five years at Dyfodol’s next public meeting. The meeting will be held at 7 o’clock on Tuesday May 10th at Tŷ Tawe, Swansea, and a warm welcome is extended to all.

 

3 thoughts on “A NEW GOVERNMENT: DYFODOL LOOKS FORWARD TO THE NEXT FIVE YEARS

  1. Minnau’n edrych ymlaen at fod yn bresennol yng nghyfarfod Dyfodol yr Iaith yn Nhy Tawe nos yfory. Yn anffodus, ymddiheuriadau gan Charlotte sy’n rhan o’r trefnu ar gyfer achlysur cymunedol Cymraeg pleserus iawn yr un noson yng Nghlydach gan Gapel y Nant (www.capelynant.org). Datganiad ar y delyn gan Gwenllian Llyr fydd yn Neuadd y Nant, gyda chymdeithasu dros gaws a gwin i ddilyn. – Hywel.

  2. Da o beth fod Dyfodol yn dechrau camau i graffu ar y weinyddiaeth nesa ‘ yn LLywodraeth Cymru. Bu yna ddiffyg enbyd gan y gwrth bleidiau yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae mawr angen rhoi sylw i’r Gymraeg yn y gweithle OND mae angen yn y lle cyntaf, eglurder pa fathodyn sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg.
    Bathodyn Iaith Gwaith neu Cymraeg pethau bychain-? Mae yna wastraff arian cyhoeddus yn y dyblygu hyn… edrych ymlaen i drafod hyn heno.

    • Cytuno’n llwyr, wrth gwrs! Mae angen bathodyn cydnabyddedig sy’n egur a hawdd i’w adnabod i weithwyr y sector gyhoeddus a phreifat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *